#Ymlaen

pablo (1)

Mae’n ddechrau blwyddyn academaidd arall. Pawb wedi setlo a rhythm fy amserlen yn dechrau llifo. Cannoedd o blant, marcio, cynllunio a cheisio gyda phopeth sy ynof i wneud gwahaniaeth i bob un ohonynt. Croeso nôl gyda bwmp!

Mae’n dod i bob athro neu athrawes ar hyd y daith rwy’n siwr ond mae’n amser i mi symud ymlaen. Mae rhaid i mi gadael tu ôl i mi y ffads a’r pethau er mwyn plesio pawb arall a dechrau gweithio er mwyn y cannoedd. Does dim byd arall gen i i brofi heblaw am sicrhau bod yr amser dw i’n treulio gyda nhw yn effeithiol a gwerthfawr.

Ydy hynny’n golygu bydd pob wers yn wefreiddiol? Nac ydy! Ydy hynny’n golygu bod rhaid plesio fy rheolwr llinell? Nac ydy! Ydy hynny’n golygu fy mod i’n gwella f’ymarfer yn y dosbarth i fod yn hyblyg ac atebol i’r cannoedd sy o fy mlaen? Ydy wir!!

Siarad a dod i nabod bob un a’i diddordebau a sut y galla i greu’r amgylchiadau iddyn nhw gwneud cynnydd yn y Gymraeg. Atalnod llawn! Ydy hynny’n golygu ffocysi ar arholiadau? CA4 … ydy! Felly beth am CA3? Mewnbwn dealladwy #amdani! TL90+ #amdani! Agweddau di-gymell naturiol #amdani! Datblygu cynnwys yn lle gramadeg #amdani! Arbrofi gyda dulliau newydd a sgleinio sgiliau #amdani Ac ar ôl hyn i gyd, efallai bydd y problem CA4 yn ateb ei hun?

Dw i am un wedi cael llond twll o’r holl system addysg a’r rheolaeth perfformiad a data ac atebolrwydd gwaith papur.

Addysgu – pwyso a mesur – mireinio – addysgu #amdani!

Y gwir ydy taw’r unig ffordd i godi safonau – be bynnag hoffem cwyno amdani – ydy safonau dysgu ac addysgu. A dyna ni #amdani! Ar ôl hir oes yn ceisio rhyngweithio er mwyn hybu’r broses a threulio oriau maith yn darllen, dysgu a rhannu er lles pawb arall, mae’r amser wedi dod i mi ganolbwyntio ar yr un peth – dysgu ac addysgu!  Dydy rhyngweithio ddim yn gweithio yn y sector ail-iaith a dyna ni!

Wela i chi gyd ar yr ochr draw. Joiwch 🙂

Advertisements

4 thoughts on “#Ymlaen

  1. Yn sicr Dysgu ac Addysgu yw’r ffordd mwyaf effeithiol o godi safonau yn y dosbarth. Dw i’n siwr bydd pob plentyn yn elwa o’r hyblygrwydd ac yn fwy parod i fynd #amdani.

    Hoffwyd gan 1 person

      1. Credaf fod angen inni ddehongli’r cwricwlwm ar les ein disgyblion yn enwedig I fyny at CA3. Fodd bynnag, yn y diwedd yr athro sydd yn gwneud y gwahaniaeth nid y cwricwlwm. #ymlaen

        Hoffwyd gan 1 person

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s