Rhaglen Athrawon Rhagorol – Sesiwn 7

pablo (1)

Heddiw, ces i’r fraint o fanychu’r sesiwn olaf o Rhaglen Athrawon Ardderchog yn Ysgol Uwchradd Caerdydd. Gellir ddod o hyd i’r sesiynau blaenorol yma.

Ffocws y sesiwn yma oedd i dynnu popeth ynghyd. Cawsom ein herio i gynllunio ac addysgu gwers ugain munud i ddosbarth blwyddyn saith yn yr ysgol. Roedd yn her am lawer o resymau ond yn bleser ac yn anrhydedd i gael cyd-addysgu dosbarth o blant anghyfarwydd.  Yn ogystal, roedd 14 o aelodau’r cwrs hefyd yn arsylwi a chafodd pawb cyfle i arsylwi pawb arall.

Aethon ni yn gyntaf ac mae’n deg i ddweud, roedd yn brofiad newydd ond yn ddefnyddiol. Yn dilyn hyn, cawsom ni gyfle i dderbyn adborth gan y trefnwyr ac aelodau’r cwrs.Rhaid i mi gyfaddau, roedd yn hyfforddiant ardderchog ac roedd yn bleser arsylwi ar gyfres o dasgau agoriadol, cwestiynnu crefftus, gweithgareddau clou a nifer o syniadau arbennig. Yn amlwg i mi oedd y ffaith bod pawb wedi cynllunio wrth ddefnydio DRICE, sef y model dechreuodd y cwrs yn trafod. Heb os nac oni bai, roedd canolbwyntio ar yr elfennau a datblygu cynlluniau yn defnyddio’r egwyddorion wedi arwain at effaith positif yn y gwersi byrion. Roedd ymatebion y disgyblion yn rhagorol ymhob sesiwn a llawer o bethau i ystyried wrth fynd nol at y trafod.

  1. Mae cwestiynu crefftus yn llwyddo i ddyfnhau meddwl a’r dysgu. Mae’n sgil hanfodol i ddatblygu wrth ein hymarfer. Gellir gwahanieithu, arwain, agor, mynegi barn, herio, cefnogi a llawer mwy ac mae athrawon rhagorol yn hyderus wrth ddefnyddio’r gwahanol technegau. Mae’n gallu ychwanegu ar yr amrwymiad a sicrhau effaith positif ar gynnydd. Agwedd pwydig arall ydy amser aros neu rhoi cyfle i feddwl a phrosesu cyn derbyn ymateb
  2. Mae agoriad gwers yn hynod bwysig ar sawl lefel. Mae’n gosod yr ethos am weddill y gwers ac yn sicrhau ymrwymiad y disgyblion. Mae’n bwysig bod y dasg yn ychwanegu at cynnwys neu sgiliau yn y wers honno i fod yn effeithiol i dynnu’r disgyblion i mewn i’r wers.  Roedd arsylwi ar yr athrawon cynradd yn defnyddio technegau ‘cynradd’ yn yr agwedd hon yn agoriad llygaid. Un enghriafft oedd ‘bocs dirgelwch’. Cafodd y disgyblion cyfle i ddyfalu beth oedd yn y bocs i ddechrau ac roedd gwir cynnwrf ynddynt wrth ymateb. Yna, darllenodd yr athrawes hanes y bocs – o le ddaeth y bocs a beth oedd ynddi – sef llaw. Pan agorwyd y bocs gan disgybl – llaw o fananas oedd yn y bocs a symudodd y wers ymlaen i drafod masnach deg. Roedd hyn wedi sicrhau ymrwymiad y disgyblion mewn ffordd arbennig o dda a wedi fy herio i ail-ystyried faint o ddirgelwch a chyffro dw i’n ceisio gwau i mewn i gychwyn gwers neu uned newydd o waith.  Mae llawer o botensial ac mae’n hynod bwysig. Mae athrawon rhagorol yn sicrhau bod agoriad gwers yn effeithiol.
  3. Roedd enghreifftiau di-ri o fodelu craff yn y gwersi. Enghreifftio ac ail-strwythuro gan defnyddio iaith a mynegiant i arddangos yr hyn a disgwylir.  Wrth gwrs, gyda’r amser a’r amgylchiadau, doedd dim cyfle i wir ymestyn ar gynnwys na datblygu gweithgaredd ymestynol, ond ymhob wers, roedd elfen o arddangos, asesu, gwella a datblygu i rhyw raddau ac yn bendant, roedd hyn yn ymestyn y disgyblion yn eu gwaith, meddwl ac ymatebion.  Roedd elfen o rhoi clod am ateb da neu diddorol ac wedyn egluro neu darganfod pam a threiddio mwy i fodelu yr hyn a disgwylir. Mae athrawon rhagorol yn sicrhau bod modelu ymhob wers ac ar bob cyfle.

Wrth dynnu popeth ynghyd yn y modd yma, roedd gweddill y sesiwn yn gyfle i ni myfyrio dros y cwrs a chynllunio ymlaen i beth ydyn ni’n mynd i wneud nesaf i ddatblygu ein hymarfer. Felly hoffwn i glou pen y mwdwl wrth rhannu fy meddyliau am y cwrs.

Doedd y cwrs ddim yn union fel on i wedi disgwyl ac yn llawer gwell na’r rhan fwyaf o hyfforddiant dw i wedi derbyn dros y blynyddoedd.  Doedd dim pregethu, llawer o drafod, agweddau ymarferol a digon o le i myfyrio dros beth yn union sy’n gwneud addysgu rhagorol ac roedd hyn yn rhywbeth ffresi i mi yn bersonol. Mae’r cwrs wedi cadarnhau bod llawer o’r pethau dw i wedi meddwl a gwneud yn reddfol dros y blynyddoedd yn dda ac yn gywir. Hefyd, mae yna agweddau dw i ddim wedi canolbwyntio ar ddatblygu megis agoriad gwers ac ymestyn fy nulliau cwestiynnu. Y prif neges i mi ydy hyn – y peth pwysicaf ydy i ystyried effaith popeth dw i’n gwneud. Nid y strategaeth ei hun sy’n bwysig ond effaith y strategaeth – pa effaith mae’r gweithgarwch a methodoleg yn sicrhau effaith ar gynnydd y disgybl. Agwedd arall hynod bwysig i mi ydy’r pwysigrwydd trafodaeth proffesiynol gyda eraill a rhannu syniadau a phrofiad. Fel mae OLEVI yn pwysleisio – mae’r arbenigrwydd i gyd yn yr ystafell. Defnyddio fe’n gyson.

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s