Rhaglen Athrawon Rhagorol – Sesiwn 4

pablo (1)

 

Am y pedwerydd sesiwn Rhaglen Athrawon Rhagorol, newidiodd naws y cwrs o drafod Addysgu a Dysgu i ganolbwyntio ar annog.

Sesiynau blaenorol

Dechreuodd y bore yn trafod beth yn union yw annog. Sut mae’n wahanol i addysgu, mentorio a chynghori?

Am un peth, mae na debygolrwydd rhyngddynt ond dydyn nhw ddim yn union yr un peth a’r neges glir o’r sesiwn heddi oedd dydy annog ddim yn rhywbeth dylai rhywun wneud i rhywun arall achos mae problemau perfformiad. Dylai mynediad at annogaeth fod yn wirfoddol ac ar gael i bawb o fewn ysgol am ba bynnag rheswm sy angen ond bod llawer o gamddealltwriaeth am y broses a thipyn o wrthwynebiad gan athrawon oherwydd hyn.

Cawson gyfle i fyfyrio dros y cwestiwn a thrafod mewn grwp a dyma oedd yr allbwn:

Untitled presentation (1)Yn ddiddorol iawn, mae’n amlwg bod tipyn o ddryswch yn ein hysgolion am y gwahaniaeth cynnil rhwng mentora ac annog achos mae’r bwriad a’r perthynas rhwng y ddwy unigolyn yn dra gwahanol. Y mentor sy’n gyrru mentora o safbwynt arbenigrwydd neu brofiad lle mae’r annogwr/wraig yn gadael i’r cleient gyrru’r broses.

Drwy gysidro hyn oll, daethom ni at ddiffiniadiadau cynhwysfawr a defnyddiol:

Mae annog er mwyn cefnogi eraill i ddatrys problemau ei hun drwy broses o gwestiynu a hunan ddarganfod sy ddim yn dibynnu ar arbenigwr neu gwybodaeth pwnc.

Mae mentora yn wasanaethu fel cynghorwr neu athro lle mae gwybodaeth arbenigol yn cael ei rhoi i arwain datblygiad proffesiynol.

Allan or drafodaeth daethom at pwyntiau diddorol am annog:

Nodweddion pwysig annog:

  1. Awydd i wneud gwahaniaeth i dysgu disgyblion
  2. Ymroddiad o ddysgu proffesiynol
  3. Cred yn gallu ein cyd-weithwyr
  4. Ymroddiad i ddatblygu ddeallusrwydd emosiynol

Nôd annog yw:

  • datblygu perthynas ac ymddiriedaeth
  • gwrando am ystyr
  • cwestiynu am ddeallusrwydd
  • ysgogi gweithred, myfyrdod a dysgu
  • datblygu hyder a dathlu llwyddiant

Wrth symud ymlaen trwy gweddill y dydd, cawsom gyfle i ddysgu mwy am y dechneg ac ymarfer. Isod dw i wedi nodi rhai o’r pwyntiau pwysig cododd i mi yn ystod y gweithgarwch yma:

Mae gwahaniaeth mawr rhwng clywed a gwrando.

Mae iaith y corff a thôn llais yn bwysicach na’r geiriau ei hun ac mae’r dull cyfleu neges yn bwysig – cysidro ebost, galwad ffôn a chyfarfod wyneb wrth wyneb.

Sgiliau hanfodol annogwr effeithiol ydy gwrando i ddysgu ac ymateb i herio.

Mae’r proses yn mynnu cydweithio  agos ac mae gosod protocol ar ffurf cytundeb yn bwysig iawn.

Y person sy’n cael ei annog dylai arwain y broses ac nid yr annogwr.

Mae llawer o fodelau gwahanol wrth annogi a rhaid dethol yn ofalus i sicrhau’r effaith iawn.

Mae’r broses yn dibynnu ar yr amodau. HY oes angen datblygu cymhelliant neu tawelu emosiynau a theimladau panig.

Dylai’r cytundeb gosod amser penodol am gyfnod annog ac nid troi’n barhaol.

Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at y sesiwn nesaf ar Pwer Annogaeth a dysgu mwy am sut gall annog rhoi cyfleoedd pwerus iawn wrth datblygu’n broffesiynol.

Advertisements

One thought on “Rhaglen Athrawon Rhagorol – Sesiwn 4

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s