Apio ac Apstwnsio

pablo (1)

Gan fod yn hanner tymor, dw i wedi cael bach o amser i arbrofi gyda mwy o apiau ac apstwnsio i greu adnoddau diddorol, pwrpasol a defnyddiol.

Am y prosiect bach yma, dw i wedi bod yn arbrofi mwy gyda BookCreator. Yn defnyddio’r ap, ysgrifenais gyfres o gerddi bachog a’i chyflwyno fel llyfr go iawn a’i hallforio ar ffurf PDF. Mae’r ap yn gallu allforio i dudalennau A4 a felly mae potensial i greu bob math o  lyfrynnau, taflenni gwybodaeth neu llyfr testun. Os ydych chi’n edrych am ffordd i datblygu llyfrynnau neu hyd yn oed llyfr testun, mae’r ap yn un hawdd iawn i’w defnyddio ac yn creu ansawdd proffesiynol iawn.

Gan ddefnyddio Screenshot o un o’r cerddi, a llwythais i ShowMe i greu cyflwyniad o’r gerdd. Dyma’r cynnyrch:

  • Screenshot o PDF wedi’i allforio o BookCreator:

Siopa

  • Clicwich ar linc isod i wylio’r cyflwyniad:

LINC

Yn dilyn y gwaith yma, defnyddiais i Adobe Voice i greu fideo arall o’r gerdd. Y rheswm defnyddias i Adobe Voice ydy bod modd uwchlwytho yn syth i YouTube.  Nawr, mae’n bosib creu cwis fideo yn defnyddio EdPuzzle ac eto dyma’r cynnyrch isod:

CWIS FIDEO

Mae opsiwn i adael adborth ar yr atebion ar EdPuzzle erbyn hyn ac mae’n ddefnyddiol iawn i arwain y dasg. Dw i’n tueddu canolbwyntio ar cam-sillafu neu camgymeriadau cyffredin and wrth wneud y dasg, mae’r sigyblion yn clywed a darllen sy’n cefnogi’r dull trochi a chaffael iaith ac yn yr enghraifft uchod gyda sylw ar lythrennedd.

Prosiect bach arall dw i wedi bod yn gweithio arni ydy datblygu deunyddiau darllen uchelgeisiol yn defnyddio Adobe Slate. Isod mae linc i enghraifft. Bwriad y darn oedd i greu ‘Cliff Hanger’ er mwyn rhoi’r cyfle i’r disgyblion gorffen y stori ar ôl darllen:

DARLLEN

Ac i orffen y blognod, hoffwn gyflwyno tair enghraifft newydd yn defnyddio Thinglink. Mae un yn adnodd i gyflwyno patrwm ar gyfer Uned 3 – Sgwrs Grwp am y papur Sylfaenol a’r dwy enghraifft arall i ddatblygu darllen a deall ac ymateb i ddeunyddiau darllen. Yn yr ail enghraifft, mae yna linc i Ffurflen Gwgl er mwyn casglu’r ymatebion ysgrifenedig.

Thinglink 1

Thinglink 2

https://www.thinglink.com/scene/754391748846813184

Thinglink 3

https://www.thinglink.com/scene/755521428920467458

A dyna ni am y tro! Gobeithio wnaethoch mwynhau a gweld bod modd i ddefnyddio technoleg i atgyfnerthu dulliau dysgu ac addysgu. Hoffwn glywed eich barn neu sgwrsio am yr adnoddau felly croeso i chi ymateb drwy gadael sylwad isod.

#TL90Plus  #dwincroesirllinellhud

Advertisements

One thought on “Apio ac Apstwnsio

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s