Rhaglen Athrawon Rhagorol – Sesiwn 3

pablo (1)

Ddoe, ces i’r fraint o fanychu’r trydydd sesiwn yn Rhaglen Athrawon Rhagorol yn Ysgol Uwchradd Caerdydd.

Dyma Sesiwn 1

Dyma Sesiwn 2

Ffocws y diwrnod oedd ystyried Meini Prawf, marcio, asesu ac adborth ac i fod yn gwbwl onest, trafod oedd y rhan fwyaf o’r dydd. Cawsom nifer o dasgau gwahanol i wneud fel grwpiau a dechreuon ni i ffwrdd wrth rhoi sylw i Meini Prawf. Ar ôl trafod agweddau mewn a chofnodi ein syniadau, daeth nifer o bwyntiau diddorol:

 • gall meini prawf lladd ar fod yn greadigol a rhoi bar ar cyrhaeddiad – diddorol iawn achos mae’n bosib i ddysgu at y meini prawf yn unig a’r disgyblion ond yn gwneud yr hyn sy’n ofynnol.
 • Allan o’r trafodaeth uchod, cododd pwynt ynglyn â mathau o ddysgu sef arwynebol yn erbyn dwfn. Rhaid wrth rheswm gwneud tasgau arwynebol er mwyn datblygu sgiliau a chodi gwybodaeth ond lle wedyn … ydyn ni’n rhoi’r cyfle iddyn nhw datblygu ymhellach neu ydyn ni’n glynnu at y dysgu arwynebol at prawf a dal y disgyblion nôl trwy peidio rhoi cyfleoedd iddyn nhw defnyddio’r sgiliau neu gwybodaeth mewn ffordd dyfnach neu mewn sefyllfa heriol?
 • Mae’n bosib i roi gormod o bethau iddyn nhw ar un pryd ac mae’n gallu arwain at methodoleg ‘tick box’ yn unig.
 • Mae athrawon yn defnyddio’r geirfa lletchwith sy’n rhan o’r meini prawf y Cwricwlwm Cenedlaethol a CBAC. Faint mae’r disgyblion yn deall? Ydy ni wedyn yn aralleirio’r meini prawf i fod yn ‘Pupil Friendly’ neu ydyn ni’n addysgu’r geirfa a chodi ymwybyddiaeth a safonau llythrennedd i fedru ymateb?
 • Agwedd arall ydy bod y disgyblion mwy galluog yn hela am farciau a graddau.  Yr unig peth maen nhw eisiau ydy beth mae rhaid i mi wneud i gael hyn neu hyn. Mae hyn yn dysgu arwynebol o mae dysgu yn digwydd ar lefel gwahanol i hyn. Mae’n debyg i chwilio am ‘ffa hudolu’ – Dweud wrthyf beth i wneud ac mi wna i!  Nid meddwl dwfn mo hynny o gwbwl.
 • Ar y llaw arall, gall meini prawf gosod y llwybr dysgu i droedio a sicrhau cysondeb yn y cynnwys neu sgiliau dyn ni’n addysgu.
 • Mae meini prawf yn gallu help rhoi scaffold neu ysgol cynnydd i’r disgyblion a gall hyn fod yn defnyddiol iawn.
 • Mae meini prawf yn helpu gweld cynnydd dros amser ac mae hyn yn gallu ysgogi disgyblion.

Nid dyma oedd y trafodaeth yn llawn ond yr uchafbwyntiau dw i wedi nodi.  Yn ddiddorol i mi oedd y ffaith bod dysgu arwynebol a dwfn yn hanfodol ond mae’r athro rhagorol yn deall pryd a sut i’w defnyddio nhw.  Pwynt arall dw i wedi cymryd i ffwrdd o’r drafodaeth ydy pwy sy biau’r meini prawf. Ydy’r disgyblion yn cael digon o gyfleoedd i ddatblygu meini prawf eu hunain neu ydy’r athro yn gosod bob tro. Yn dilyn hyn, dw i nawr yn derbyn bod amser i assygu’r geirfa, dangos esiamplau a rhoi cyfleoedd i’r digyblion arbrofi gyda’r meini prawf yn hanfodol a taw fy nghrefft i rheoli hyn yn ofalus ydy’r gwahaniaeith. Fel ymhopeth erbyn hyn – cyd-bwysedd ydy’r neges a defnyddio pethau at bwrpas penodol. Dim effaith > dim pwynt neu cam-ddefnyddio’r strategaeth/methodoleg?

Roedd gweddill y sesiwn bore yn canolbwyntio ar asesu, marcio ac adborth.  Hoffwn ymhelaethu yma i’r drafodaeth llawn ond dw i’n ofni bydd y blog yn rhy hir o’r herwydd. Felly dyma oedd y negeseuon cododd:

 • Adborth ac ymateb i’r adborth sy’n hanfodol i gynnydd
 • Dydy marcio ddim yn golygu adborth
 • Pam, sut a beth dyn ni’n gwneud gyda allbwn asesu
 • Mae llawer o whanol mathau o adborth – cwestiynau, ar lafar, ysgrifenedig, gan athro, gan ffrind, hunan
 • Mae’r adborth gorau yn gweithio dwy ffordd a prif pwrpas marcio dylai fod derbyn adborth gan y ddisgybl i fwydo cynllunio
 • Beth ydy pwrpas targedau? Pwy sy biau’r targedau?

Yn fras, ac i orffen y blog, conglfaen popeth ydy – Beth yw’r effaith? Os nad yw strategaeth yn cael effaith ar gynnydd y disgybl rhaid addasu, newid neu ail-wampio’n llwyr nes bod effaith go iawn ar gynnydd y disgybl.

Epilog – Faint o bethau ydych chi’n gwneud fel rhan o’ch ymarfer bob dydd sy’n cael effaith mawr ar gynnydd?  Faint o bethau sy’n ddi-bwrpas neu’n anneffeithiol i ddatblygu dealltwriaeth eich disgyblion? Faint o amser ydych chi’n treulio’n gwneud y pethau hyn?

Bydd Sesiwn 4 ar ôl hanner tymor – joia’r brêc gyfeillion!

Advertisements

One thought on “Rhaglen Athrawon Rhagorol – Sesiwn 3

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s