Rhaglen Athrawon Rhagorol – Sesiwn 1

pablo (1)

Yr wythnos hon, roeddwn yn lwcus iawn i gael cyfle i ddechrau ar gyfres o sesiynau hyfforddiant Rhaglen Athrawon Rhagorol OLEVI. Hyfforddiant i fy helpu i wella f’ymarfer a sgiliau yn y dosbarth. Doeddwn i ddim yn siwr beth i ddisgwyl cyn mynd ond rhaid i mi gyfadde bod y sesiwn gychwynnol yn Ysgol Uwchradd Caerdydd wedi fy herio i ail-ystyried fy marnau a deallusrwydd o beth yw addysgu a dysgu rhagorol.

Roedd y gweithgareddau, trafodaethau a strwythr y dydd yn effeithiol iawn ac roedd yn bleser bod yn rhan o hyfforddiant lle roedd amser i feddwl, ystyried, pwyso a mesur a chwestiynnu fy ymarfer. Diben y blognod hwn ydy rhannu fy meddyliau am y diwrnod a chysidro beth yw nodweddion addysgu a dysgu rhagorol.

Y peth cyntaf hoffwn sôn amdano ydy’r neges pwysig nad oes ‘ffa hudolus’ wrth ymdrin ag addysgu a dysgu rhagorol. Er bod gwers yn gallu bod yn rhagorol, nid yw hyn yn golygu bod yr addysgu a dysgu yn rhagorol dros amser neu ymhob wers. Goblygiad hyn ydy nad oes rhestr wirio gellir dilyn sy’n golygu bod ein gwersi yn rhagorol. Ar y llaw arall, mae yna nodweddion neu agweddau sy’n perthyn iddyn nhw. Dyna oedd prif-neges y dydd a chyfle i chysidro a thrafod rhain.

Ein tasg cyntaf oedd rhannu ein syniadau am beth yw’r nodweddion addysgu rhagorol. Roedd llawer o wahanol elfennau yn gan bawb wrth gwrs: asesu, gwybodaeth arbenigol, awyrgylch, trefn, tasgau amrywiol diddorol, ymrwymiad y disgyblion yn y gwaith, her, perthynas ayyb.  Roedd yr ystod o wahanol bethau yn ddiddorol iawn a ches i fy syfrdanu gyda faint o bethau mae rhaid i ni gysidro a datblygu ar y daith o wella ein hymarfer dros amser. Roedd rhaid i ni wedyn dewis ein prif nodweddion a thrafod ein rhesymau. Roedd yn diddorol iawn cael trafod y nodweddion a phwyso a mesur ein rhesymau; ac yn wir daeth llawer o syniadau a phwyntiau gwych allan o’r drafodaeth. Yn ddiddorol hefyd oedd sylwi bod llawer o’r nodweddion yn gysylltiedig. Er enghraifft, dewisiais i’r nodwedd o dderbyn adborth gan y disgyblion cyn cynllunio’r camau nesaf. Wrth drafod, mae’n amlwg bod her, dulliau asesu ac ymrwymiad y disgyblion yn hanfodol er mwyn cau’r cylch. Heb rhain, does dim modd derbyn adborth sy’n arwain at gynllunio gwell.

Y neges yw, mae addysgu a dysgu rhagorol yn fwy am gyd-bwyso crefftus na dilyn rhestr wirio a’r drwg ydy bod yr iaith a’r geirfa yn gallu golygu pethau gwahanol i wahanol bobl, yn enwedig wrth arsylwi a beirnadu safon addysgu a dysgu. Enghraifft o hyn ydy ‘Nodau Dysgu’. Y gwir yw ni ellir cynllunio gwers heb i’r athro/awes cysidro’n fanwl ble mae angen i’r disgyblion teithio yn ystod y wers, boed yn gynnwys neu sgiliau. Ar y llaw arall, mae sicrhau tystiolaeth o ‘nod’ wedi troi mewn i ymarfer sy’n golygu ein bod yn cyflwyno nodau gwahanieithol ar ffurf goleuadau traffig ar gyfer bob wers a mewn rhai achosion bod y disgyblion yn gorfod cofnodi rhain yn eu llyfrau. Mae hyn yn arwain at gam-ddealltwriaeth o’r nodwedd ac mae’r athro/awes rhagorol yn deall nid yn unig y nodweddion pwysica ond sut maen nhw’n ychwanegu at y dysgu a’r crefft yw i’w defnyddio yn effeithiol.

Erbyn diwedd y dydd, roedd yr arweinwyr wedi rhoi i ni fframwaith diddorol er mwyn cysidro’r nodweddion a chynhwysion i ystyried wrth gysidro addysgu a dysgu rhagorol.

Dyfnhau Meddwl

 • dulliau cwestiynnu
 • geithgareddau dysgu
 • amser myfyrio
 • sgiliau meddwl

Modelu Rôl

 • dulliau
 • allbwn
 • iaith
 • ymddygiad
 • disgwyliadau
 • sgiliau dysgu

Effaith

 • gweithredu newid positif
 • symud y dysgwyr ymlaen
 • cyffyrddadwy > cynnydd, safonau, data, cyrhaeddiad, gwybodaeth
 • anghyffwrdd > agwedd, parodrwydd, cyfraniad, ymdrech, ymateb i her, datrys problemau

Her

 • ymestyn
 • meddylfryd
 • cymhelliant

Ymrwymiad

 • ar dasg
 • holi cwestiynnau
 • ymdrech
 • sylw at y dysgu
 • amseri
 • amrwyiaeith
 • hyblygrwydd yr athro/awes

 

Dw i’n teimlo’n gyffrous iawn am y sesiynau i ddod a blogio amdanynt.

Advertisements

5 thoughts on “Rhaglen Athrawon Rhagorol – Sesiwn 1

  1. Diolch a do. Roedd yn braf cael amser i bwyso a mesur nodweddion dysgu ac addysgu rhagorol a fel ti’n awgrymu, mae amser i fyfyrio yn brin iawn yn ein gwaith pob dydd. Gobeithio wrth rannu gall eraill elwa hefyd.

   Hoffwyd gan 1 person

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s