Iaith Darged 2

300px-TargetTL

Mae wedi bod yn wythnos ddiddorol iawn o ran parhau i anelu at 90% Iaith Darged ymhob wers. (Iaith Darged 1)  Rhaid i mi gyfadde, mae’r disgyblion wedi teithio’n bell a llawer ohonynt yn hyderus yn defnyddio patrymau cyfarwydd i holi ac ymateb o fewn y gwers.  Rwyf innau hefyd wedi datblygu f’ymarfer mwy a wedi ceisio canolbwyntio ar dorri pethau lawr i ail-gylchu gorchmynion a phatrymau o fewn profiad y gwahanol grwpiau.

Serch yr holl cynydd, dw i wedi gwynebu nifer o broblemau doeddwn i ddim wedi ystyried yn llawn yr wythnos hon! Y peth mwya amlwg ydy’r ffaith bod angen i mi feddwl am y math o iaith bydd angen ar y disgyblion wrth waith o bob math. Er enghraifft, ces i’r sefyllfa lle roedd disgybl moyn i mi gwirio gwaith a chadarnhau bod nhw ar y trywydd iawn.  Yn ddiddorol ac er bleser i mi, doedden nhw ddim yn fodlon defnyddio Saesneg i egluro hyn ond pwyntio at y gwaith a cheisio cyfleu yr angen trwy ystymiau.  Rhywbeth syml oedd angen yn y sefyllfa yma, fel ‘Ydy hyn yn iawn?’ ond dydw i ddim wedi paratoi’r disgyblion am y fath sefyllfa.

Wrth ddarllen, bydd angen sicrhau bod y disgyblion yn gallu mynegi ‘Beth ydy’r gair yma?’ neu ‘Sut mae dweud hyn?’. O hyn allan, dwi’n bwriadu cadw cofnod o’r ymadroddion yma mewn llyfr er mwyn datblygu taflenni cymorth i addysgu yn y dyfodol. Y peth pwysig sy’n codi yma ydy bod modd rhagdybio’r math o gwestiynau neu phroblemau bydd y disgyblion yn codi a sicrhau bod nhw’n gallu mynegi hyn gyda’r iaith maen nhw wedi dysgu’n blaenorol.

Problem arall sy wedi codi ydy rhwystredigaeth fy hun.  Weithiau dwi’n tueddu gor-gymhlethu pethau a wedyn yn teimlo’n rhwystredig pan nad yw’r disgyblion yn ymateb. Rhaid atgoffa fy hunan yn gyson bydd rhai sy dal ddim yn siwr neu’n deall be dwi’n gofyn neu am iddynt wneud; a’r gwir amdani ydy bod hyn yn wir pan dwi i wedi egluro pethau yn Saesneg yn y gorffennol.  Mae hyn wedi codi nifer o bwyntiau i mi ystyried.

  1. Torri pethau lawr i gamau bychain yn lle rhoi gormod ar un tro.
  2. Cefnogi’r cyfarwyddiadau gyda technegau eraill.
  3. Bod yn barod i ail-ddweud sawl tro os oes angen a chefnogi gyda cliwiau. goddrychau a modeli.
  4. Siarad yn araf a phwrpasol ar bob adeg.
  5. Rhoi digon o amser iddynt prosesu gwybodaeth newydd.
  6. Datblygu dulliau a geirfa i sicrhau bod nhw’n deall taw enghraifft sy’n digwydd nesa er mwyn dangos be i’w wneud a modeli’r gweithgaredd.

Mae llawer mwy o bwyntiau ond dyma ydy’r ffocws am yr wythnos nesa.   Rhaid i mi gofio hefyd bod 10% Saesneg gen i i atgyfnerthu’r deallusrwydd ac mae dewis a dethol pryd yn union i ddefnyddio’r Saesneg mewn ffordd sy ddim yn cyfieithu’r holl beth yn bwynt hynod pwysig. I’r perwyl yma, dw i’n mynd i geisio gwau’r defnydd prin o Saesneg i mewn yn grefftus pan dwi’n gwbod nad ydy’r gair yn mynd i fod yn gyfarwydd.  Gyda phrofiad, rwy’n siwr y bydda i’n gallu arddangos y geiriau yma ar y bwrdd cyn y wers a wedyn cyfeirio atyn nhw yn lle defnyddio’r Saesneg, er bydd yn weladwy iddynt wrth gwrs.

Mae’r arbrawf yn barhau. 90% ID bob wers i bob dosbarth. 🙂

#dwincroesirllinellhud

Advertisements

5 thoughts on “Iaith Darged 2

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s