Iaith Darged

300px-TargetTL

Shwmae!  Blognod sydyn iawn ydy hyn i gofnodi fy mhrofiadau o fewn y tair wythnos gynta’r tymor yn anelu at ddefnyddio Cymraeg fel cyfrwng y gwersi. Fy rheol ydy ‘Cymraeg os ti’n gallu, dim byd os ti ddim!’.  Gwn fod hyn yn edrych yn eithafol iawn ond yn sicr mater o ethos ydy hyn ac nid mater o ddisgybliaeth.  Ar ddiwedd y dydd, dw i moyn i’r disgyblion gallu siarad Cymraeg ac yn fy marn i does dim dull gwell na throchi.  Felly, cofnodaf yma rhai o’r pwyntiau sy wedi codi a rhai pwyntiau datblygu wrth symud ymlaen.

  1. Dydy’r dull yma ddim yn rhwydd o gwbl – mae’n galed ac yn rhwystredig i fi ac i’r disgyblion.
  2. Y cam cyntaf ydy newid arferion. Mae’r disgyblion yn arfer a siarad Saesneg yn fy nosbarthiadau achos Saesneg oedd cyfrwng y gwers a Chymraeg oedd y pwnc. Mae newid arfer yn cymryd amser a llawer o atgoffa – felly os ydw i’n dal y plant yn siarad Saesneg, dwi’n eu danfon mas i ddod i mewn eto gan ddweud ‘Dwi’n croesu’r llinell hud’  Dwi’n pwysleisio nid cosb ydy hyn ond ffordd o newid ein arferion – gan gynnwys fi a syndod ydy pa mor rwydd dwi’n troi at y Saesneg pan mae’ rhywbeth anodd i geisio esbonio yn Gymraeg neu tu hwnt i’w gallu.
  3. Er mwyn cefnogi’r dull yma, rhaid sicrhau bod digon o iaith ganddynt i ddilyn y wers a gofyn cwestiynau syml yng nghyd-destun y wers. Rhaid ymarfer hyn bob wers a gadael cefnogaeth ar ffurf daflen gyda nhw ar y ddesg neu ar y wal i ddechrau. Hefyd, rhaid bod yn gyfan gwbl cefnogol o’r disgblion ond yn ddi-gyfaddawd o ran Saesneg fel cyfrwng y gwers.  Felly, mae bocs Saesneg gen i yn y dosbarth ac mae’r plant yn gallu gofyn yn Gymraeg i ddefnyddio’r bocs Saesneg.  Gyda caniatad, maent yn gallu mynd i’r bocs a chael sgwrs tawel gyda fi i ddatrys y broblem. Os oedd yn bosib gofyn y cwestiwn yn defnyddio’r patrymau a ddysgwyd, dwi’n egluro hynny a dweud bod angen gofyn yn Gymraeg tro nesa!  Hefyd, dwi’n caniatau ‘Beth ydy (Saesneg) yn Gymraeg?’ achos Cymraeg ydy cyfrwng y cwestiwn.
  4. Rhaid cysidro sut i gyflwyno tasgau yn fwy manwl a chysidro sut i enghreifftio a disgwyl bod rhai’n mynd i fod ar goll.  Monitro agos ac annog positif bob amser – gyda amser a gyda ymarfer bydd eu deallusrwydd yn wella.
  5. Wrth ddyfalbarhau a pheidio rhoi’r ffidil yn y to achos mae’n galed a moldelu’r agweddau dwi’n disgwyl ganddynt, dwi’n llwyddo i gael rhwng 60%-90% o’r wers yn y iaith darged bob wers gyda pob dosbarth ar hyn o bryd. Doeddwn i ddim yn meddwl bod hyn yn bosib er mae’n dyddiau cynnar ond #cyffrous.
  6. Wrth edrych i’r dyfodol, mae’n amlwg i mi nawr bod angen meddwl yn galed am sefyllfaoedd bydd yn codi yng nghyd-destun y gwers a datblygu taflennu i ymarfer y math o iaith bydd angen arnynt cyn llwyddo i gyflwyno elfennau mwy penodol a chwestiynau sy’n galluogi’r disgyblion i mynegi pethau manwl o’i gwaith ac am ei gwaith.  Rhaid sicrhau bod sylfaen da o ran Iaith Dosbarth i ddechrau a datblygu o fanna … rhaid crepian cyn cerdded. #Ymlaen

Hedyn Bach Pob Mawredd 🙂

Advertisements

3 thoughts on “Iaith Darged

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s