Dysgwrdd Cyfrwng Saesneg 2016

DG16

Dyma flognod i gyflwyno a thrafod syniad cododd ar Drydar rhwng nifer o athrawon Cymraeg Cyfrwng Saesneg ar ôl Cynhadledd Gymraeg Ail-iaith CBAC yn Aberystwyth eleni. Mae’n debyg dyma oedd y gynhadledd olaf o’i math ac mae nifer ohonom yn gweld hyn yn siomedig am ei bod yn gyfle gwych i rhannu arfer dda a rhwydweithio.

Yn wir, mae e’n dipyn o golled yn enwedig gan ystyried y newidiadau arfaethedig sy ar droed ym myd addysg a’r TGAU newydd sy ar y gweill.  Yn ogystal â hyn, mae llawer yn teimlo bod angen rhywbeth arnom fel athrawon Cymraeg Cyfrwng Saesneg er mwyn dod at ein gilydd, rhannu ein syniadau a’n dulliau addysgu er mwyn gwella ein gwaith ar lawr dosbarth a rhwydweithio er mwyn cefnogi ein gilydd i wella profiadau ein disgyblion.

Am y rhesymau hyn, rydw i’n cynnig ein bod ni’n sefydlu Dysgwrdd Gymraeg Cyfrwng Saesneg rhywbryd yn ystod blwyddyn nesaf.  Yn syml, diwrnod o gyflwyniadau amrywiol gan athrawon i athrawon am ddulliau, gweithgareddau, adnoddau a thechnoleg sy wedi bod yn effeithiol ar lawr y dosbarth bydd hi.

Yn fras, y syniad ydy cynnal y digwyddiad ar Ddydd Sadwrn o 10 – 2 ish rhywle yn y canolbarth gyda chyflwyniadau gan athrawon sy eisiau rhannu gyda dewis o slot 5 neu 15 munud. Cyn mynd ati go iawn i drefnu’r fath beth, hoffwn pe tasech chi’n llenwi holiadur sydyn trwy chlicio ar y gair HOLIADUR isod er mwyn i ni weld faint o ddiddordeb sydd yn y syniad o ddifri.

HOLIADUR

Bydd angen tipyn o waith trefnu i wireddu’r y digwyddiad a llawer o bethau i ystyried ond teimlwn yn gryf bod cyfle ‘da ni i sefydlu’r hyfforddiant gorau yn y modd yma a dechrau cyd-weithio mewn dulliau newydd sy’n cyfoethogi ein gwaith. Mae’r TeachMeet yn boblogaidd iawn yn Lloegr ac mae llawer o bethau da amdanynt ar weld ar Drydar yn aml.

Defnyddiwn #DGCS16 ar Drydar i rannu datblygiadau felly os hoffech drafod neu gwneud unrhyw sylwadau, croeso i chi wneud yn defnyddio’r hashnod.  Hoffwn ddiolch i chi am ddarllen ac yn gofyn yn garedig â fyddwch gystal â rhannu’r syniad ymysg eich staff yn eich ysgolion neu unrhywun fydd a diddordeb yn y digwyddiad.

Cliciwch ar y llun isod os hoffech rannu’r blognod yn sydyn ar Drydar?

Hashnodau CAi (2)

Advertisements

5 thoughts on “Dysgwrdd Cyfrwng Saesneg 2016

  1. Syniad da i barhau gyda’r holl waith gwych sy wedi digwydd trwy dysgwrdd hyd yma. Tybed fyddai modd i diwtoriaid Cymraeg ail iaith o golegau addysg bellach ymuno â’r digwyddiad? Siwr byddai cryn ddiddordeb.

    Hoffwyd gan 1 person

  2. Oes, mae rhwydwaith o hyrwyddwyr y Gymraeg o golegau addysg bellach Cymru’n cwrdd yn rheolaidd. Hapus i drosglwyddo gwybodaeth – fel mae’n digwydd byddwn yn cwrdd fory yng Nghaerdydd!

    Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s