Dysgwrdd EAS 2015 Cymraeg Cyfrwng Saesneg

Roedd yn bleser heddiw i gael treulio’r diwrnod yn gwrando ar cyflwyniadau gwych gan athrawon Cymraeg Cyfrwng Saesneg gyda Adran Gefnogi’r Gymraeg EAS. Llawer iawn o syniadau, deunyddiau a dulliau o bob math i’n hysbrydoli ar ddiwedd blwyddyn caled arall. Hoffwn ddiolch i bawb cymerodd rhan heddiw am rhannu mor parod eich amser, deunyddiau, syniadau a gwaith caled.  Wrth fyfyrio yma dros y cyflwyniadau, roedd yn bleser i fod yn rhan o #DysgwrddEAS15.

Yn gyntaf, roedd Roberth Hughes (@Garthgynydd) o Ysgol Tredegar yn rhannu syniadau am gynllunio cwricwlwm CA3 er mwyn galluogi’r disgyblion i drosglwyddo ac ail-gylchu’r iaith maent wedi dysgu mewn sefyllfaoedd newydd; a dilyniant o’r cynradd. Cawsom llawer i gysidro ganddo yn enwedig wrth gynllunio addysgu patrymau sy’n galluogi’r dysgwyr i gynhyrchu brawddegau yn annibynnol a sicrhau bod y patrwm cwestiwn yn cyfateb i’r patrwm yn yr ateb er mwyn hwyluso’r broses a sicrhau ein bod yn addysgu pob person y ferf. Roeddwn yn hoffi’r pwyslais ar addysgu llawer o ferfau er mwyn galluogi’r disgyblion i siarad mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd.

Nesaf, cawsom gweithgaredd diddorol a defnyddiol gan Laura Deavall (@LDCymraeg) Ysgol Cas-Gwent i hyrwyddo gwaith llafar.  Cyflwynir taflen ar ffurf grid i’r disgyblion ysgrifennu cwestiynau maent yn mynd i ofyn ac yna yn symud o un disgybl i’r llall yn holi a chofnodi ymatebion. Wrth gwrs, rhaid cyflwyno hyn o fewn amser penodol.  Gwelsom fideo o’r digyblion wrth waith ac roeddynt yn siarad yn dda ac yn amlwg yn joio’r dasg.

Roeddwn i wedi cyflwyno tipyn ar adborth a meini prawf ar ffurf GOC123 a Tacsonomeg SOLO.  Gellir darllen mwy am rhain wrth glicio ar y geiriau. Sail y cyfwlyniad oedd herio nad adborth ydy marcio a bod gwahaniaeth rhyngddynt. Yr adborth sy’n bwysig ac mae adborth cyflym, cyson a phwrpasol yn rhywbeth positif.  Agwedd arall o’r cyflwyniad oedd cyflwyno Tacsonomeg SOLO fel dull i ail-strwythuro meini prawf mewn ffordd sy’n fwy helpgar a dealladwy i’r disgyblion.

Roedd newid naws rhywfaint wedyn gan droi at ganolbwyntio a’r dechnoleg ac apiau gan Glen Wall (@MrGWallCymraeg) Ysgol Brynmawr. Dangosodd esiamplau o Socrative, defnyddio QR, AudioBoom a Padlet. Cawsom cyfle i rhannu syniadau o sut i ddefnyddio rhain yn y dosbarth Cyfrwng Saesneg i hyrwyddo asesu, rhannu syniadau, cynllunio a chefnogi addysgu. Heriol a diddorol iawn. Dyma’r PADLET (cyfrinair: gcagw0615) gwneuthom i rannu syniadau.

Ar yr un nodyn a hyn, roedd Lucy Powell (@PowellLJPCym) Ysgol Basaleg wedi cyflwyno enghreifft yn defnyddio Nearpod. Ffordd gwych o greu cwis i asesu disgyblion am geirfa, barn, patrymau a llawer mwy. Roedd pawb wedi mwynhau ac yn awyddus i’w defnyddio. Yn dilyn hyn, dangosodd hi Plickers, dull o recordio atebion y disgyblion i gwestiynau wrth iddyn dal lan llun arbennig ac unigryw iddyn nhw ac yn casglu’r atebion gan ddefnyddio camera.  Syniad a dull ddiddorol iawn hoffwn datblygu fy hun.  Gwych am asesu dealltwriaeth y disgyblion mewn ffordd diddorol.

Cawsom Monopoly gan Sian Davies (@BHSCymraeg) Ysgol Bedwas. Adnodd cynhwysfawr iawn i’r disgyblion datblygu iaith lafar a sgiliau rhifedd.  Edrych ymlaen yn fawr i ddefnyddio hyn yn y dosbarth.

Nesaf cawsom esblygiad ar ddefnydd o VCOP gan Andrea Hughes (@Taffsrus) Ysgol Julian Sant. Cyflwynodd deunyddiau arbennig ar ffurf pyramid iaith am elfennau VCOP oedd wedi gosod yn wahanieithol gan gyflwyno ymadroddion a phatrymau estynedig i herio’r disgyblion yn bellach wrth ysgrifennu. Bydda i’n siwr o ddefnyddio’r syniad yma.

Gwersi Rhagorol cawsom gan Mr S. L. Williams (@SLWCymraeg) Ysgol Coprus Christi. Edrychodd ar strwythuro gwersi i sicrhau ein bod yn dangos cyrhaeddiad a gallu’r disgyblion. Roedd yn ddiddorol cael gwybodaeth pendant a chyfoes am beth mae ESTYN yn edrych amdano ac yn sicr y neges taw cynnydd y disgybl ydy’r peth pwysicaf yn un pwysig iawn. Syniadau, deunyddiau a gweithgareddau da iawn i arddangos y disgyblion ar eu gorau.

Roedd nifer o gyflwynwyr arall yn trafod Chwechonglau Chwaethus, grid cyfieithu ac ymestyn disgyblion, deunyddiau darllen gwych a llawer o gwybodaeth diddorol a defnyddiol. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at mwy o rhyngweithio a rhannu gyda phawb.

Hashnodau CAi (2)

Advertisements

One thought on “Dysgwrdd EAS 2015 Cymraeg Cyfrwng Saesneg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s