Defnyddio Tacsonomeg SOLO i Asesu

images (3)

Llun trwy Lookoutforlearning

Ers cychwyn defnyddio Trydar am fy natblygiad proffesiynol, mae Tacsonomeg SOLO wedi denu fy sylw a’m niddordeb am sawl rheswm. Gwyliwch y fideo isod:

Gellir ddarllen mwy am SOLO ar y safwe gwych yma gan @arti_choke.  Mae SOLO yn ddiddorol iawn yn fy marn i achos mae’n rhoi cyfle i’r athro/awes strwythuro’r camau dysgu’n ehangach na ddibynnu ar raddau neu lefelau gan eraill.  Wrth gwrs, mae rhaid i’r athro/awes defnyddio’r meini prawf yma wrth ystyried y camau a chyrhaeddiad ond mae SOLO yn cynnig ffordd newydd a chyffrous o gyflawni’r hyn a’u cyflwyno i’n dysgwyr mewn camau fwy clir ac adeiladol; a dyna paham dw i wedi penderfynnu arbrofi gyda SOLO wrth baratoi Bl9 am dasg asesu dan reolaeth yn lle meini prawf CBAC.  Pwysleisiaf bydd y meini prawf mewn golwg yn fy meddwl i ond ni fyddaf yn cyflwyno nhw i’r disgyblion wrth waith ac yn defnyddio camau SOLO yn lle.

Felly, yn lle cyflwyno Meini Prawf CBAC, byddaf yn cyflwyno’r daflen hon – SOLORubric-ADRFifyhyn

Yma, dw i wedi cynllunio camau dysgu i ystyried wrth baratoi’r cyflwyniad a ffordd i’r disgyblion hunanasesu lle mae ei gwaith nhw yn erbyn Tacsonomeg SOLO. Hefyd, ceir gweithgareddau posib er mwyn codi’r gwaith i’r lefel nesaf.

Er mwyn enghreifftio’r camau, dw i wedi datblygu darnau darllen i’w hystyried a gweithio arnyn nhw yn erbyn elfennau SOLO = ModeliCamauSOLO

Dyma daflen creais i gyda @MrGWallCymraeg i’r disgyblion = SOLO Cymraeg

Byddaf yn defnyddio’r modeli i herio’r disgyblion i ystyried beth mae rhaid iddynt wneud nesaf i godi o un lefel i’r llall. Byddaf wedyn yn defnyddio’r adborth yma i greu taflenni cynnwys ieithyddol ar ffurf patrymau, geirfa, marciau disgwrs a berfau i’r disgyblion datbygu ei gwaith ei hunain trwy dewis a dethol beth sy angen dysgu nesaf.

Wrth arbrofi yn y ffordd yma, bydda i’n gallu mireinio ac addasu’r deunyddiau yma gyda chamau datblygu mwy penodol a dulliau effeithiol i ymarfer y cyflwyniad a dulliau cefnogi gwell galw i’r cof.  Wn i ddim sut mae’r broses yma’n mynd i ddatblygu ond heb os nac oni bai dw i’n teimlo’n gynhyrfus gyda llwybr a strwythr penodol i arwain fy nisgyblion wrth baratoi am y dasg yn lle meini prawf anelwig sy’n anodd iawn i’r disgyblion deall!  Bydda i’n blogio am y canlyniadau erbyn diwedd yr hanner tymor.

Mae mwy o ddeunyddiau amrywiol yma ar fy wal Pinterest.

Gellir gweld sut mae pynciau eraill yn ddefnyddio SOLO yma.

Os hoffech rannu’r blog yma yn sydyn, cliciwch ar y llun isod, neu ysgrifennwch sylw i fy herio.

OGSOLO

Advertisements

5 thoughts on “Defnyddio Tacsonomeg SOLO i Asesu

 1. Newydd wylio’r fideo ac mae’r enghraifft o lego yn dda. Felly, a ydw i’n iawn pan dwi’n dweud… (wedi ceisio â chyfieithu nhw!)

  *Cynadeiladol – ‘sdim clem gen i (athro: egluo’r dasg).
  *Unadeiladol – Dwi’n gallu adnabod/dweud/ysgrifennu/deall geiriau unigol, ond ddim yn deall nhw i gyd (athro: rhoi’r cyfieithiadau sydd eu hangen nhw).
  *Amladeiladol – Mae gen i sawl gair ac yn eu deall nhw i gyd, ond dwi dal ddim yn gwybod beth i wneud gyda nhw heb help neu efallai gwna i gamgymeriadau, ond byddaf yn trïo (athro: rhoi help lle bo angen).
  *Perthynasol – dwi’n gallu creu/dweud ambell frawddeg, ond efallai bydd angen help/strwythur arna i o hyd OND dwi’n gallu egluro pam mae’n gwneud synnwyr.
  *Abstract estynedig – Dwi’n gallu creu/dweud brawddegau o gof a chreu brawddegau newydd gyda’r wybodaeth sy gen i drwy newid/disodli geiriau.

  Byddai’r fath ddatganiadau yn gynorthwyol iawn i’r disgyblion, dwi’n credu.

  Hoffwyd gan 1 person

  1. Da ynte. Hoffi’r ffordd rwyt ti wedi cwmpasu’r camau yma o ran beth mae’r disgyblion yn gallu cyflawni o safbwynt cynhyrchu iaith. Hoffi’r cyfieithiadau hefyd. Efallai swn i’n aralleirio perthnasol i ‘gallu cynhyrchu/creu/dweud nifer o frawddegau/patrymau sylfaenol o fewn topigau cyfarwydd OND bydd angen help/strwythr arna i gyda brawddegau aml gymal.’ neu tebyg. Mae’r lefel perthnasol yn golygu bach mwy o annibyniaeth yn fy meddwl i. Serch hyn … dwli ar hyn. Ydw i’n oce i ddefnyddio rhain i greu poster i’r disgyblion i ychwanegu at fy adnoddau? Diolch 😆

   Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s