Gwyl Chwaraeon yr Urdd 2015 – Aberystwyth

download

Newydd treulio’r penwythnos yn Aberystwyth ar gyfer Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd 2015.  Am benwythnos llawn cyffro, talent, egni, ymroddiad a pharch gan y plant o bob cwr o Gymru. Roedd cannoedd o blant wedi ymgasglu i gystadlu mewn twrnemeintiau pêl-droed, rygbi a rasio traws gwlad a chawsom wledd arbennig iawn.

Hoffwn estyn ddiolch enfawr i holl staff Urdd Gobaith Cymru am drefnu pob dim a sicrhau rhedodd popeth yn llyfn, athrawon yr ysgol am eu hymroddiad ac amser a’r rhieni ddaeth i gefnogi.  Heb os nac oni bai, mae gwaith di-flino’r Urdd i sicrhau bob math o weithgareddau ar gyfer plant Cymru yn hynod a phwysig dros ben.  Da iawn i bawb cymerodd rhan yn y chwaraeon dros y penwythnos a chynrhychioli eich hysgolion mor dda.  Pob clod i chi gyd a llongyfarchiadau i bawb am eu llwyddiant.

Mor braf oedd y fraint o wylio holl lliwiau a bathodynau ysgolion di-ri, dwyieithrwydd ymhobman a phlant Cymru yn gwenu o glust i glust a joio’r digwyddiad mas draw. Profiad bythcofiadwy i bawb gan gynnwys Mr Urdd a ddaeth i ddiddanu y plant ifanc o gwmpas y maes.

Da iawn Urdd Gobaith Cymru a diolch yn fawr iawn am ddigwyddiad arbennig a llwyddiannus arall. Dros Cymru yn wir!

Methu aros am ‘Steddfod Caerffili 2015 yn Llancaiach Fawr. Cliciwch ar y llun isod!

Urddbanner

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s