Adborth – Ar Y Pryd!

20150418_143324

Mae’r blogpost yma er mwyn rhannu syniad syml dw i wedi dechrau defnyddio wrth wneud tasgau ysgrifennu.

Y Problem

Wrth dasg ysgrifennu o fewn gwers ail-iaith, mae’n gallu bod yn rhwystredig iawn oherwydd bod y disgyblion angen llawer o eirfa a phatrymau iaith yn gyflym.  Mae hyn yn waeth os ydy’r dasg yn un greadigol neu’n agored oherwydd does dim gwybod beth bydd angen arnynt.  Mae geiriadur yn gallu helpu weithiau ond ar y llaw arall mae’n gallu achosi mwy o broblemau a chamgymeriadau.  Wrth gwrs, mae taflenni neu llyfrynnau iaith yn helpu ond serch hyn mae rhedeg nôl a ‘mlaen i’r bwrdd gwyn yn cyfieithu, sicrhau sillafu cywir a cheisio esbonio pwyntiau gramadegol yn waith caled gyda dosbarth o 30 neu’n fwy.  Ar un llaw, dw i moen i’r disgyblion i wrthio eu hunain i fynegi eu meddyliau a defnyddio patrymau a geirfa newydd. Hefyd, yng nghanol hyn i gyd mae disgyblaeth ac ymddygiad yn gallu bod yn ffactor a dw i wedi sylwi bod grwpiau o ddisgyblion yn tueddu colli amynedd os nad ydw i’n gallu ateb yn digon cyflym neu yn fy ngweld yn rhoi sylw i eraill – maen nhw’n sylwi efallai dw i ddim yn canolbwyntio arnyn nhw a mae hyn gadael lle iddynt dechrau sgwrsio a cholli diddordeb yn ei gwaith.

Strategaeth

Er mwyn ceisio gwella rhywfaint ar y sefyllfa, dw i wedi bod yn treialu syniad ar lawr y dosbarth gyda Bl7 ac 8 yn ddiweddar.  Wrth wneud tasg ysgrifennu, dw i’n gofyn am dawelwch llwyr.  Rhaid i’r disgyblion codi llaw os oes problem a dw i’n symud o gwmpas i helpu.  Y gwahaniaeth ydy yn lle ateb ar lafar a cychwyn sgwrs, dw i’n ysgrifennu’r ateb ar post-it dw i wedi stampio gyda ‘Feedback Given’ neu rhywbeth tebyg.  Mae hyn yn gyfieithiad fel arfer neu esboniad syml i ddelio gyda dryswch disgybl wrth ceisio adeiladu brawddegau. Maen nhw wedyn yn rhoi’r post-it ger y darn o waith yn eu llyfrau.  Os ydw i’n derbyn yr un cwestiwn/cyfieithiad tair gwaith, wedyn dw i’n cofnodi hyn ar y bwrdd gwyn.  Gellir cofnodi rhai’n ar ddiwedd y wers mewn llyfr sillafu neu yng nghefn llyfrau.

Gwerthuso

Dw i wedi bod yn defnyddio’r strategaeth yma am ychydig o wersi a dyma rhai manteision:

  • Mae awyrgylch y dosbarth yn well ac mae llai o siarad a mwy o ganolbwyntio. Dim ond cwestiwn unigolyn ac mae’n llawer rhwyddach i gadw awyrgylch sy’n addas at ysgrifennu.
  • Mae’r disgybl yn cael adborth/help unigol iddyn nhw ac maen nhw’n eitha hoffi cael y sillafu/patrwm ar y post-it gyda’r stamp arni.
  • Dw i’n gallu tynnu sylw at gwallau cyffredinol sy’n codi gyda nifer o ddisgyblion cyn torri ar rediad y gwers yn lle ymyrryd yn ormodol ac effeithio’n negyddol ar rediad y wers
  • Mae tystiolaeth amlwg yn y llyfrau o adborth i gwestiynau mae’r digyblion yn codi.
  • Mae llai o wallau sillafu a gramadeg sy’n golygu llai o farcio.
  • Mae rhywbeth weledol wrth i’r disgyblion edrych nôl dros ei gwaith sy’n helpu’r cof tymor hir.

Adnoddau

  1. Pecyn o Post-its
  2. Stampiau
Advertisements

One thought on “Adborth – Ar Y Pryd!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s