Ble mae’r blogwyr dros addysg yng Nghymru?

pethau bychain

Wi ‘di bod yn defnyddio trydar am flwyddyn neu fwy a ‘di fy syfrdannu at cyn lleied o flogiau Cymraeg sy am addysg yng Nghymru.  Efallai dilynnaf y bobl anghywir a bod peth wmbreth o flogiau am addysg yng Nghymru yn seibr ofod rhywle a wi heb eu gweld! Serch hyn, mae’n fy nharo bod diffyg llais gan athrawon Cymru o’i gymharu a’r llwyth sy ar gael yn Saesneg a’r bwrlwm di-ddiwedd sy’n trin a thrafod ddulliau dysgu, addysgu a phedagogeg ar Drydar.

Wi ‘di bod yn sbio ar #addcym a #ukedchat dros y dyddiau diwethaf ac mae’n amlwg ‘dyw athrawon Cymru na Chymraeg ddim yn rhannu syniadau ac arfer dda yn yr un modd nac i’r un eithaf.  Rhywbeth negyddol yw hyn yn fy marn i oherwydd wi’n sicr bod gwaith arbennig o dda yn mynd ymlaen yn ysgolion Cymru ac ein bod ni wir angen dechrau trin a thrafod materion addysg, phedagogeg a chychwyn cefnogi ein gilydd o ddifrif; yn enwedig ar drothwy newidiadau arfaethedig sy ar dro yn sgil adroddiad yr Athro Donaldson.

Wi’n hynod ddiolchgar i bobl fel Mr G Wall@MrGWallCymraeg am arloesi drwy rannu blogiau difyr a chynhwysfawr ar faterion addysg a phedagogeg.  Wi’n galw yma ar athrawon Cymru i ddilyn ei esiampl!

Mae blogio’n hawdd!  Cychwynna cyfrif gyda https://wordpress.com/ a dechreuwch ‘sgwennu a rhannwch eich profiadau, sylwadau, barn a syniadau am addysg ac ymunwch yn y drafodaeth hynod bwysig.  Porwch dros y blogiau sy eisioes ar gael ac ymateb iddynt (Mae lincs ar y blog yma).

Mae llawer i elwa megis amser i fyfyrio dros ein gwaith ein hunain, rhannu arfer dda, trin a thrafod newidiadau, rhwydweithio, cysylltu cymunedau addysgu ar hyd a lled y genedl a chefnogi ein gilydd i wella addysg a chyfleoedd i blant Cymru.

Os bosib, mae pocedi o arbenigrwydd yn ein hysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws Cymru gall drawsnewid ein hymarfer yn ein hystafelloedd dosbarth; ac yn enwedig yn y dosbarthiadau ‘cyfrwng Saeseng’ sy wedi ‘methu’? (Gweler y blog yma)

Mae’r Athro Donaldson wedi argymell bod yr ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol, sy yn llwyddo i greu siaradwyr hyderus, yn droi’n ‘hwb’ i’r adrannau Cymraeg ysgolion cyfrwng Saesneg lleol ac i rannu arfer dda. (Gweler y blog yma)

Mae blogio a defnyddio cyfryngau cymdeithasol megis Trydar a Gweplyfr i rwydweithio yn ffordd hawdd, arbennig ac effeithiol i gyflawni hyn ar draws Gymru gyfan gallai atgyfnerthu’r gwaith yn lleol.

Yn fras, wi’n galw ar athrawon Cymru i ddechrau blogio am bopeth dan haul o fyd addysg ac i’w drydaru gan ddefnyddio’r hashnod #AddCAi i gasglu popeth at ei gilydd. Dilynwch yr hashnod i weld negeseuon, blogiau a syniadau i’ch cefnogi. Dilynwch #AddCAi athrawon Cymraeg Ail-iaith am wybodaeth, deunyddiau a syniadau am ein pwnc. (Gweler y blog yma)

Os hoffech drafod y peth ymhellach, dilynwch ar drydar Barrington J Mock@barringtonjmock neu sbiwch ar fy mlog:  blogbjmock.wordpress.com

Pob hwyl arni a chofio bod rhannu yn ymarfer cymdeithasol. #rhannuywcaru

Advertisements

3 thoughts on “Ble mae’r blogwyr dros addysg yng Nghymru?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s