Teyrnged i Urdd Gobaith Cymru!

Urddbanner

Yn ddiweddar, dw i ‘di bod yn brysur iawn fel llawer yn rhedeg o gwmpas gyda fy mhlant er mwyn cystadlu mewn eisteddfodau cylch a sir.  I ychwanegu at y prysurdeb, mae fy ysgol @StMartins_Info ‘di cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf mewn cystadleuthau canu ac offerynnol.  Dw i’n falch i ddweud ein bod ni wedi llwyddo mynd ymlaen at y genedlaethol @Caerffili2015.

images

Fel rhiant ac athro, dw i ‘di cael y fraint o wylio nifer fawr iawn o blant Cymru, o ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg, yn perfformio mewn amrywiaeth eang o wahanol gystadleuthau; a dydy hyn ddim yn cyfri’r cystadleuthau arall megis celf ayyb.  Dw i ‘di bod i @Cwmhymni pedair gwaith i gefnogi fy mhlant a fy ysgol a ‘di syfrdanu gyda’r niferoedd o blant sy’n cymryd rhan.  Yn bwysicach efallai ydy gwerthfawrogi’r safon, thalent a gwaith caled sy’n mynd ymlaen tu cefn i’r eisteddfodau cylch a rhanbarth.  Gan ystyried taw dim ond Cylch Caerffili a Rhanbarth Gwent dw i ‘di gweld hyd yma, mae Eisteddfod yr Urdd yn llwyddo blwyddyn ar flwyddyn i gyffwrdd a miloedd ar filoedd o bobl ifanc, rhieni, teuluoedd ac athrawon ac yn tynnu nhw at ei gilydd i ddathlu talent, diwylliant a iaith ein cenedl.

Gan ystyried hyn oll, hoffwn gofyn:

Pa mor bwysig ydy gwaith yr Urdd i’n cenedl?’ 

Heb os nac oni bai, mae’r Urdd yn rhan bwysig ac unigryw iawn o’n hunaniaeth a dim ond un rhan o’r holl waith maen nhw’n cyflawni ydy’r Eisteddfod.  Yn ogystal a hyn, mae’r Urdd yn wasanaethu byd chwaraeon, celf, drama, llysgenhadu, cyfryngau, hyfforddiant, gwersylloed preswyl ayyb.  Mae’n ddi-ddiwedd!

Hoffwn o waelod fy nghalon talu teyrnged i’r holl wirfoddolwyr, gweithwyr, swyddogion datblygu, athrawon, ysgolion, aelwydydd, hyfforddwyr, teuluoedd, mudiadau ac aelodau sy’n gwneud yr holl waith o gadw calon ein cenedl i guro’n iach a chlir i’r holl fyd. Diolch i chi am eich ymdrechion ddi-flino wrth baratoi dinasyddion cenedl ein dyfodol.  Mor braf ydy gweld plant of gefndiroedd Cymraeg a Saesneg yn dod at ei gilydd yn enw’r Urdd – trysor i werthfawrogi a dathlu yn fy marn i ac mae Cymru yn gyfoethocach o’r herwydd.

Dw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn i Eisteddfod Caerffili a’r Cylch ar safle Llancaiach Fawr eleni a dw i’n llawn hyder y bydd yn gadael marc parhaol ar yr ardal ac yn sefyll fel dyst i’r genedl a’r byd – ‘Ry’n ni yma o hyd’

download

Advertisements

One thought on “Teyrnged i Urdd Gobaith Cymru!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s