Adolygiad Donaldson: Diwedd Cyfnodau Allweddol a newid i‘r ffordd yr ydym yn strwythuro cynnydd disgyblion?

Cwricwlwm ac asesu

Pigion

18 Mawrth 2015

Erthygl gan Michael Dauncey, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae trydedd erthygl yr wythnos hon ar adroddiad yr Athro Graham Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus, yn ymchwilio i gynigion yr Adolygiad ar gyfer dilyniant disgyblion drwy gwricwlwm ysgolion.

(Cliciwch yma i weld erthygl ddoe.)

Mae cael dull safonol o fesur dilyniant yn bwysig i ddisgyblion a’r Llywodraeth fel ei gilydd. Mae angen pwyntiau cyfeirio ar gyfer deilliannau unigol ar ysgolion, rhieni a disgyblion fel bod modd iddynt wybod lle maent arni yn eu haddysg, ac mae ar Lywodraeth Cymru angen i allu gwerthuso sut y mae’r system gyfan yn perfformio.

Continwwm dysgu

Mae’r Adolygiad yn argymell newid sylfaenol yn ein ffordd o feddwl am hynt plant a phobl ifanc ym myd ysgol. Mae’r Athro Donaldson wedi cyflwyno model newydd ar gyfer trefnu llinell amser y cwricwlwm, a hynny yn unol â chyfarwyddyd y Gweinidog Addysg…

View original post 783 yn rhagor o eiriau

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s