Fy Mlog Cyntaf – Croeso i Drydar

Yn dilyn esiampl Richard Carbis (@CarbisRichard), Mr G Wall (@MrGWallCymraeg), John Kendall (@RiscaCCS_Head), Kev Lister (@ListerKev), Shaun Allison (@shaun_allison) a Damien Benney (@Benneypenyrheol), dw i ‘di penderfynu dechrau blogio am ei fod yn ffordd dda o fyfyrio dros y byd a’r betws, addysg (fy mheth)  a’r syniadau amrywiol allblyg mae’n cynnig wrth ddatblygu fy hunan a thrin a thrafod blognodau pobl eraill.

Fel man cychwyn, hoffwn i ddweud rhywfaint am fy nhaith â Thrydar.  Rydw i wedi bod yn swîtio ers flwyddyn ac mae rhaid i mi gyfaddef taw agoriad llygaid ydy’r holl brofiad.  Dechreuais drwy agor cyfrif a dysgu sut mae’r peth yn gweithio. Gyda thipyn bach o amynedd, dechreuais i ddarganfod llawer o bobl hynod ddiddorol i’w dilyn o fyd chwaraeon, celfyddydau ac, yn bennaf, addysg.  Yn sydyn, deallais yn llwyr am y tro cyntaf taw’r pwer tu cefn i Drydar oedd y blogio deallus a’r cysylltiadau linc oedd yn ei gwneud yn lle hynod ddiddorol i ddysgu am y byd a’r betws; ac addysg yn benodol.

Dyma rhai o’r pethau des i ar eu traws yng nghyd destun addysg (fy mheth) – #RAG123, #SOLO, #Growth Mindset, #15MF, #DIRT a blogio am brofiadau a syniadau newydd i mi am yr ystafell ddosbarth a’r betws (@MrGWall – fy arwr). Mae’r hashnodau yma wedi newid popeth i mi ac wedi gweddnewid y ffordd dw i’n gweithio. Rhaid i mi ddweud fy mod i wedi dysgu llawer o bethau newydd sy wedi rhoi ysbrydoliaeth sicr i mi yn fy swydd fel athro ac wedi fy herio i dreialu pethau newydd er mwyn gwella ym myd dysgu ac addysgu ‘swn i ddim heb Drydar. Mae’r daith yn parhau a does dim modd i wybod be sy’n mynd i ddod nesaf i fy herio.

Wrth arbrofi gyda’r syniadau, deunyddiau a pedagogeg, darganfyddais drwy Drydar, bod llawer o gymorth, cyngor a chefnogaeth ar gael a thrwy’r deialog deallus, dw i ‘di datblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r broses o ddysgu ac addysgu heb gorfod poeni am dicio bocs Estyn – cynnydd y plentyn yw popeth!

Am y rhesymau hyn, dw i’n gallu datgan yn ffyddiog ac yn ddi-ffuant taw Trydar yw’r hyfforddiant mewn-swydd gorau i mi gael erioed.

Diolch yn fawr bawb ar Drydar sy wedi fy ysbrydoli i fod yn fwy nag ydw i.

Advertisements

2 thoughts on “Fy Mlog Cyntaf – Croeso i Drydar

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s